Koučink

Je velmi účinná metoda zaměřená na změnu. Posunutí se z bodu A do bodu B. Zvědomění si toho CO CHCI místo toho CO NECHCI.

Primárně nepitvá a ani neřeší minulost – co, proč a jak těžké a zlé bylo. Zaměřuje se na přítomnost TADY A TEĎ. Na možnosti, které v tento okamžik mám a je orientovaný na BUDOUCNOST . Na cíle, kterých chci dosáhnout.


Rozkrývá kroky, které potřebuji udělat, abych žil kvalitnější, pohodovější a spokojenější život. Ukazuje, jak se stát TVŮRCEM SVÉHO ŽIVOTA a naplnil ho tím, co chci a potřebuji, abych se cítil šťastnější, spokojenější a můj život byl smysluplný. Pomáhá a dá se aplikovat ve všech oblastech života neboť je postavený na vytváření nových a zdravějších návyků vedoucích k dosažení cíle a vytvoření podmínek pro pohodovou životní změnu.

Svou minulost změnit nemůžete, ta už proběhla. Můžete si však vybrat, jak na ni zareagujete – zda destruktivne jako OBĚŤ tím, že se budete trápit a přestanete žít nebo konstruktivně jako TVŮRCE tím,že pochopite, co potřebujete v životě změnit. Jaké zvyky už vám neslouží a které nové dovednosti -zdravější návyky si potřebujete osvojit

Kouč vás bezpečně celým procesem provede. Řešení situací a vyplývající potřebné kroky však vzejdou od vás. Bude vám pokládat ty správné otázky, doptávát se a zajímat se o možnosti a cesty, které se vám nabízí a které jsou v souladu s vašimi prioritami, hodnotami i vnitřním niterným nastavením.

Kouč vám nebude radit, poučovat vás nebo zlehčovat vaše myšlenky, nápady a pocity naopak bude vás podporovat a inspirovat. Pomůže vám nastartovat změny, pravdivě pojmenovat co a proč se vám v životě děje. Bude s vámi sdílet radost z realizovaných kroků a dosažených cílů.

Koučink změny urychluje, ukazuje přímou cestu bez zbytečného zdržování se, experimentování pomocí výmluv a objížděk. Šetří čas, peníze i nervy. Dává člověku možnost znovu žít plnohodnotný život, realizovat si svá přání a sny bez pocitu viny. Otvírá nové možnosti, které člověk doposud neviděl. Vrací člověka zpět do jeho vlastní síly a nezávislosti

Koučink

Etikoterapie

Bachovy květové esence

Kraniosakrální terapie

Léčivé masáže

Blog

Recenze

Semináře a workshopy

Kontakt

Dita Doleželová
Na Spravedlnosti 3210
580 01 Havlíčkův Brod