Etikoterapie

 je to CESTA  propojení srdce a mysli (rozumu). Učí porozumění, následnému pochopení, přijetí a odpoutání se od bolestivých zkušeností a pocitů minulosti.

Je to věda o „správném žití podle vesmírných zákonů“.

Etikoterapie říká, že nemoc je zdravá reakce těla na nezdravé (negativní ) myšlení. Proto nám, kromě jiných možností, i naše tělo může spolehlivě ukázat cestu k uzdravení a nalezení smyslu našeho života.

Když se projeví jakékoliv onemocnění, je to vždy už jeden z posledních, zoufalých pokusů našeho těla – naší Duše – nám sdělit, že potřebujeme něco změnit. Někdy je to úhel pohledu, jindy naše chování, postoj, názor či vnímání buď nějaké části našeho života, nebo živovat jako celku.

Hluboká a dlouhodobá nespokojenost na více úrovních našeho  života nám dokáže vzít veškerou sílu a samozřejmě tím pádem i radost ze života a vitalitu.

Všem zdravotním problémům předchází vždy plný pytel nezpracovaných negativních a bolestných emocí. Bolavé emoce vždy vznikají z nepochopených vztahů – rodinných, partnerských, pracovních i sociálních.

Je důležité vědět, že příčinou každé negativní myšlenky, negativního slova a skutku je hluboká vnitřní bolest. Ta vzniká pocitem nepřijetí a absencí lásky. Je potřeba si uvědomit, že tuto lásku si nemůžeme vynucovat od našich blízkých či partnerů, ale můžeme ji najít sami v sobě – ve svém nitru.

 

Protože ten nejdůležitější vztah v našem životě je náš vztah k sobě samému!

Takže na začátku je vždy potřeba přezkoumat své sebevědomí. Konfrontovat sám sebe s naprostou upřímností se všemi svými stíny, strachy i omezeními, které jsme si během života vytvořili. Podívat se na svůj život z nadhledu a uvědomit si, že vše je propojené. Přijmout sebe sama se vším, co ke mě patří

 s tím hezkým i s tím méně hezkým 

A začít měnit to, co mám ve své moci . Opět se naučit radovat ze života a netrápit se věcmi, které změnit nelze a mohu je pouze přijmout. Akceptovat a nalézt k nim postoj, který mi nebude ubližovat – to je to nejlepší vykročení na novou životní cestu.

Vše, co nám život přináší je pro nás „správné“, jen to občas v tu danou chvíli tak nevypadá.

Někdy teprve přes bolestné životní zkušenosti jsme ochotni a zároveň i schopni změnit své negativní chování a myšlení.

Etikoterapie je pro mne medicínou 21 století – z metod, které jsem vyzkoušela, je to pro mne nejúčinnější, ale  zároveň i nejtěžší metoda uzdravení se, neboť je potřeba zpracovat potlačené pocity jako jsou závist, nenávist, křivda, zloba, lítost, strach a trápení, které jsme v sobě spoustu let potlačovali. 

Rychlost a způsob uzdravení si tak volí každý sám. Postupně příchází na to, že vztahy, které prožívá ve svém životě jsou pouze odrazem toho, co cítíme uvnitř a že jediná cesta k uzdravení  vede pouze skrze změnu našich postojů, myšlenek a náhledu na život.

Etikoterapie nás učí, jak se odpoutat od starých – už nefunkčních  programů, které jsme nevědomky převzali od svých rodičů, učitelů, přátel či kolegů a učí nás vytvořit programy nové – NAŠE VLASTNÍ – které nám budou ku prospěchu.


Mé pojetí ETIKOTERAPIE vychází z principů a knih MUDr. Hnízdila, MUDr. Vogeltanze a hlavně Valerije Sinelnikova – praktického psychoterapeuta, homeopata a autora jednoduchých a účinných psychologických metod.

Cena jednorázové 90-ti minutové konzultace 1000 Kč

Cena hodinové konzultace při systematické práci na sobě 850 Kč

U klientů z r. 2021 platí dohodnuté smluvní ceny

(Jedno sezení  max. 2 hod.).

Máte nějaké dotazy?

Koučink

Etikoterapie

Bachovy květové esence

Kraniosakrální terapie

Léčivé masáže

Blog

Recenze

Semináře a workshopy

Kontakt

Dita Doleželová
Na Spravedlnosti 3210
580 01 Havlíčkův Brod