Etikoterapie

V čem Ti může Etikoterapie pomoci? Naučí Tě:

  • porozumět a pochopit, proč se Ti určité věci dějí a co se Ti Tvé tělo snaží říct nemocemi, kterými trpíš
  • dívat se na věci z jiného úhlu pohledu – uvidíš, co Ti dané situace daly a v čem Tě posílily
  • uvidíš a pochopíš, co v životě máš a potřebuješ změnit
  • jak se zbavit dogmatu, iluzí i chybných mentálních vzorců, které sis během svého života vytvořil/a, aby si přežil/a a nyní Tě drží v bez-moci a utrpení
  • pojmenovat negativní pocity a emoce, které v sobě máš. Naučí Tě, jak je zpracovat a pomoci sám sobě, aby si už dále nebyl závislí na pomoci z venčí

Etikoterapie říká, že hluboká a dlouhodobá nespokojenost na více úrovních života Ti dokáže vzít veškerou sílu, zdraví i radost ze života.

Učí a ukazuje Ti, že všem zdravotním problémům předchází vždy plný pytel nezpracovaných negativních a bolestných pocitů a emocí v různých oblastech Tvého života

Bolavé emoce vždy vznikají z nepochopených vztahů – rodinných, partnerských, pracovních i sociálních. Je důležité vědět, že příčinou každé negativní myšlenky, slova nebo skutku je hluboká vnitřní bolest.

Je fajn uvědomit si, že ten nejdůležitější vztah ve Tvém životě je vždy vztah k sobě samému!

Někdy teprve přes bolestné životní zkušenosti  jsi ochoten  a zároveň i schopen změnit své negativní chování a myšlení.

Pro mne je Etikoterapie  medicínou 21. století – z metod, které jsem vyzkoušela, je to pro mne nejúčinnější, ale  zároveň i nejtěžší metodou uzdravení se, neboť je potřeba zpracovat potlačené pocity jako jsou závist, nenávist, křivda, zloba, lítost, strach a trápení, které jsme v sobě spoustu let potlačovali. 

Rychlost a způsob uzdravení si tady volí každý sám. Postupně přichází na to, že vztahy, které prožívá ve svém životě jsou pouze odrazem toho, co cítíme uvnitř a že jediná cesta k uzdravení  vede pouze skrze změnu našich postojů, myšlenek a náhledu na život.

Etikoterapie nás učí, jak se odpoutat od starých – už nefunkčních  programů, které jsme nevědomky převzali od svých rodičů, učitelů, přátel či kolegů a učí nás vytvořit programy nové – NAŠE VLASTNÍ – které nám budou ku prospěchu.

Mé pojetí ETIKOTERAPIE vychází z principů a knih MUDr. Hnízdila, MUDr. Vogeltanze a hlavně Valerije Sinelnikova – praktického psychoterapeuta, homeopata a autora jednoduchých a účinných psychologických me

Cena jednorázové 90-ti minutové konzultace 1000 Kč

Cena hodinové konzultace při systematické práci na sobě 850 Kč

U klientů z r. 2021 platí dohodnuté smluvní ceny

(Jedno sezení  max. 2 hod.).

Máte nějaké dotazy?

Koučink

Etikoterapie

Bachovy květové esence

Kraniosakrální terapie

Léčivé masáže

Blog

Recenze

Semináře a workshopy

Kontakt

Dita Doleželová
Na Spravedlnosti 3210
580 01 Havlíčkův Brod