V čem ti může Etikoterapie pomoci?
Co tě naučí a kam tě dovede?

  • porozumíš a pochopíš, proč se ti určité věci dějí a co se ti tvé tělo snaží říct nemocemi, kterými trpíš
  • podíváš se na věci z jiného úhlu pohledu – uvidíš, co ti dané situace daly a v čem tě posílily
  • uvidíš a pochopíš, co v životě máš a co potřebuješ změnit
  • zbavíš se dogmat, iluzí i chybných mentálních vzorců, které sis během svého života vytvořil/a, aby si přežil/a a
  • pojmenuješ si negativní pocity a emoce, které v sobě máš, zpracuješ je a uzdravíš sám/sama sebe

Původ NEMOCÍ je v naší hluboké a dlouhodobé nespokojenosti

Tato vnitřní frustrace nám dokáže vzít veškerou životní energii, sílu, zdraví i radost ze života.

Etikoterapie říká, že všem zdravotním problémům předchází vždy plný pytel nezpracovaných negativních a bolestných pocitů a emocí.

NEMOC je už posledním zoufalým pokusem tvého těla o upoutání tvé pozornosti.

Bolavé emoce vždy vznikají z nepochopených vztahů – rodinných, partnerských, pracovních i sociálních a že za nimi stojí hluboká vnitřní bolest.

Etikoterapie říká, že nejdůležitější vztah v životě,
je vždy vztah k sobě samému!

Někdy teprve až přes bolestné životní zkušenosti jsme ochotni a zároveň i schopni změnit své negativní chování a způsob myšlení.

Pro mne je Etikoterapie medicínou 21. století – z metod, které jsem vyzkoušela, je to pro mne nejúčinnější, ale  zároveň i nejtěžší metodou uzdravení se, neboť je potřeba zpracovat potlačené pocity jako jsou závist, nenávist, křivda, zloba, lítost, strach a trápení, které jsme v sobě spoustu let potlačovali. 

Rychlost a způsob uzdravení si tady volí každý sám. Postupně přichází na to, že vztahy, které prožívá ve svém životě jsou pouze odrazem toho, co cítíme uvnitř a že jediná cesta k uzdravení  vede pouze skrze změnu našich postojů, myšlenek a náhledu na život.

Etikoterapie nás učí, jak se odpoutat od starých – už nefunkčních  programů, které jsme nevědomky převzali od svých rodičů, učitelů, přátel či kolegů a učí nás vytvořit programy nové – NAŠE VLASTNÍ – které nám budou ku prospěchu.

Mé pojetí ETIKOTERAPIE vychází z principů a knih MUDr. Hnízdila, MUDr. Vogeltanze a hlavně Valerije Sinelnikova – praktického psychoterapeuta, homeopata a autora jednoduchých a účinných psychologických metod.

Kontakt

Dita Doleželová

Tel.: +420 774 991 204

Email: dolezelovadita@seznam.cz

Na Spravedlnosti 3210, Havlíčkův Brod

Buďme ve spojení

na sociálních sítích

FB stránka

FB skupina

Instagram