Můj příběh

Původní profesí jsem účetní/ ekonom. Čísla však nebyla tím, co zaměstnávalo a lákalo moji mysl. V roce 2006 jsem dostala možnost pracovat s lidmi s duševním onemocněním a můj život začal pomalu nabírat nový směr. Jeho každodenní  součástí se stala psychologie. Víc a víc jsem se začala ponořovat do hlubin vědomí i podvědomí a pátrat po příčinách věcí, které se mi v životě děly. Postupem času jsem přešla do vzdělávací agentury, kde jsem začala pracovat s nezaměstnanými. Tady jsem si plně uvědomila, že vnitřního klidu a pohody nelze dosáhnou tím, že člověk bude měnit své okolí, vymlouvat se na to, že něco nejde nebo čekat na „zázrak“.

Okouzlila mě synchronicita a vrozená schopnost každého z nás STÁT SE TVŮRCEM SVÉHO ŽIVOTA , který dokáže vystoupit z role oběti či skrytého trpitele. Objevila jsem SÍLU MYSLI, která umí probudit radost a vášeň.

Právě v  tomto momentě začal můj osobní proces léčení a uzdravování se. Z ženy, která měla prvotní obranyschopnost organismu na pouhých 15% se postupně krůček po krůčku začala stávat zdravá a sebevědomá žena  

Do života mi vstoupila Shamballa, Východní a starověká učení a v r. 2011 přišel další krok na cestě převzetí odpovědnosti a stala jsem se OSVČ

Vyzkoušela jsem a sama jsem později i vedla spoustu prožitkových kurzů. Několik let jsem touto oblastí proplouvala a vyzobávala si moudra, která se mi ukazovala. Má zvídavost mě vedla hlouběji k pochopení a odhalení principů, které ovlivňují život každého z nás i celé společnosti.

Krůček po krůčku jsem pronikala do podstaty práce s ENERGIÍ TĚLA A MYSLI. Čím více technik jsem vyzkoušela, tím více jsem si začala uvědomovat jaké pasti a nástrahy toto vše přináší tomu, kdo zůstane pouze na povrchu a nechá se vést okouzlen uměním někoho jiného. Pod krásným pozlátkem, se pak lehce stane NEVĚDOMOU OBĚTÍ intrik, manipulací a pastí ega – někdy svého vlastního, jindy toho cizího.

Toto vše mne naučilo vidět, cítit a vnímat protipóly a dualitu, ve které žijeme. Naučila jsem se rozlišit, co je mé vnitřní (niterné) a co vnější (malicherné či imaginární). Potřeba ROVNOVÁHY na mne začala vyskakovat zpoza každého rohu.

Naučila jsem se mít ráda každodenní všednost a přijímat realitu takovou jaká je. Se vším, co k ní patří. S výhrami, prohrami i celou škálou výzev, kterým je potřeba se postavit a neutíkat do ezoteriky – „sluníčkářství, pozitivních afirmací a technik“, před řešením situací a věcí v běžném životě.

 

Stala jsem se TVŮRCEM SVÉHO VLASTNÍHO ŽIVOTA.

Pochopila jsem Zákon příčiny a následku, Zákon přitažlivosti i destrukce a hlavně Zákon ROVNOVÁHY. Uvědomila jsem si, že 75% věcí v životě (těch pozitivních i negativních) si tvoříme MY SAMI a jedině my sami, je můžeme opět uvést do ROVNOVÁHY.

Nikdo na světě nad námi nemá takovou MOC, aby nám ničil život, pokud mu to my sami NEDOVOLÍME!

Naučila jsem se vidět rub i líc a pozorovat věci z nadhledu. Naslouchat svému tělu a  číst jeho signály. Využívat jak moudrosti přírody a energie těla, tak i moderní medicíny. Nesoudit  a nehledat chyby v ostatních, ale probudit v sobě zdravou sebelásku i úctu a respekt nejen k sobě, ale i k ostatním.

Začala jsem zpracovávat své strachy a převzala jsem tak odpovědnost za svůj život i za to, co a jak prožívám.

Neznamená to, že mám hotovo, každý den mi přicházejí nové a nové výzvy, jsem konfrontována s tím, před čím jsem doteď zavírala oči nebo do čeho se mi moc nechce, tak jako všichni ostatní.

Ale s jistotou mohu říct, že je nádherné (ale né bezbolestné  ) objevovat a poznávat programy, které mě ovládají,  neboť v ten okamžik přestávají být omezeními a stávají se  schody, které vedou ke SVOBODĚ TĚLA, DUŠE I MYSLI A K ROVNOVÁZE BYTÍ TADY A TEĎ.

Takže pokud se chcete trošku podusit ve své vlastní šťávě, máte odvahu postavit se vlastním stínům  a začít režírovat svůj život, je čas zvednout telefon a objednat se na čísle 774991204 a můžeme začít….

 Ráda vás provedu cestou, kterou Já už jsem prošla 

V rámci mého dalšího osobního rozvoje  a propojování alternativních pohledů jsem v červnu 2018 dokončila dvouleté studiu psychologie pod vedením       Jiřího Adamce – http://www.psychostudium.cz/ 

V době covidové jsem studovala Bachovy Květové esence u Mgr. Martiny Taubrové https://bachovyesence.cz/ a Káji Greškové  https://zazracnebachovky.cz/s-cim-vam-be-pomuzou/ 

 2021 jsem v rámci dalšího vzdělávání a práce na sobě dokončila kurz Kouče osobního rozvoje u Markéty Hamrlové https://www.marketahamrlova.cz/ a akademie AKOR https://www.akor.cz/

Koučink

Etikoterapie

Bachovy květové esence

Kraniosakrální terapie

Léčivé masáže

Blog

Recenze

Semináře a workshopy

Kontakt

Dita Doleželová
Na Spravedlnosti 3210
580 01 Havlíčkův Brod