Výklad Andělských kartiček

Od narození každého z nás provází Andělé strážní.

Nejjednodušší způsob, jak s nimi, nebo i s dalšími jemně hmotnými bytostmi světla a lásky komunikovat, je ztišit mysl a naslouchat. Kartičky jsou jedním z nástrojů, který nám v tom může pomoci. 

Při výkladu využívám kartičky Doreen Virtue, Karty sebelásky,  Myšlenky síly a nyní i karty zaměřené na Ponaučení a poslání duše Smile

Během výkladu procházíme minulost, přítomný okamžik a nahlížíme do budoucnosti, která nám rozkrývá možnosti, jenž se nám nabízí. Andělských kartiček využívám i při osobnostním rozvoji a etikoterapii.