Něco málo o mně

Původní profesí jsem účetní – ekonom, ale čísla nebyla tím, co by mne celoživotně lákalo a naplňovalo.

Psyché, reinkarnace, život po životě a tajemno bylo tím, co zaměstnávalo moji mysl. V roce 2006 jsem dostala možnost pracovat s lidmi s duševním onemocněním a můj život začal pomalu nabírat nový směr. Jeho každodenní  součástí se stala psychologie  a psychiatrie -  začala jsem se čím dál více ponořovat do hlubin vědomí a podvědomí,  pátrat po příčinách věcí, které se mi v životě děly.

Nejprve  jsem z toho byla zmatená, ale o to více mne to lákalo. Postupem času jsem přešla do vzdělávací agentury, kde jsem začala pracovat s nezaměstnanými. Tady jsem si plně uvědomila,že vnitřního klidu a pohody nelze dosáhnou  tím, že člověk bude měnit své okolí nebo čekat na „zázrak“.

Právě v  tomto momentě začal můj osobní proces léčení a uzdravování se. Kiss

Do života mi vstoupila Shamballa, Východní a starověká učení. Vyzkoušela jsem a sama jsem později i vedla spoustu prožitkových kurzů. Několik let jsem touto oblastí proplouvala a vyzobávala si moudra, která se mi ukazovala. Má zvídavost mě vedla hlouběji k pochopení a odhalení principů, které ovlivňují život každého z nás i celé společnosti.

Krůček po krůčku jsem pronikala do podstaty práce s ENERGIÍ TĚLA A MYSLI. Čím více technik jsem vyzkoušela, tím více jsem si začala uvědomovala jaké pasti a nástrahy toto vše přináší tomu, kdo zůstane pouze na povrchu a nechá se vést okouzlen uměním někoho jiného. Pod krásným pozlátkem, se pak lehce stane NEVĚDOMOU OBĚTÍ intrik, manipulací a pastí ega - někdy svého vlastního, jindy cizího.

Toto vše mne naučilo vidět, cítit a vnímat protipoly a dualitu, ve které žijeme. Naučila jsem se rozlišit, co je mé vnitřní (niterné) a co vnější (malicherné či imaginární). Potřeba ROVNOVÁHY na mne začala vyskakovat zpoza každého rohu.

Naučila jsem se mít ráda každodenní všednost a přijímat realitu takovou jaká je. Se vším, co k ní patří. S výhrami, prohrami i celou škálou výzev, kterým je potřeba se postavit a neutíkat do ezoteriky - "sluníčkářství, pozitivních afirmací a technik"  před řešením situací a věcí v běžném životě.

Stala jsem se TVŮRCEM SVÉHO VLASTNÍHO ŽIVOTA.

Pochopila jsem Zákon příčiny a následku, Zákon přitažlivosti i destrukce a hlavně Zákon ROVNOVÁHY. Uvědomila jsem si, že 75% věcí v životě (těch pozitivních i negativních) si tvoříme MY SAMI a jedině my sami, je můžeme opět uvést do ROVNOVÁHY.

Nikdo na světě nad námi nemá takovou MOC, aby nám ničil život, pokud mu to my sami NEDOVOLÍME!

Naučila jsem se vidět rub i líc a pozorovat věci z nadhledu. Naslouchat svému tělu a  číst jeho signály. Využívat jak moudrosti přírody a energie těla, tak i moderní medicíny. Nesoudit  a nehledat chyby v ostatních, ale probudit v sobě zdravou sebelásku i úctu a respekt nejen k sobě, ale i k ostatním.

Začala jsem zpracovávat své strachy a převzala jsem tak odpovědnost za svůj život a za to, co a jak prožívám.

Díky objevení ztracené důvěry v sebe samou jsem objevila i svoji  schopnost pomáhat lidem....

Neznamená to, že mám hotovo, každý den mi přicházejí nové a nové výzvy, jsem konfrontována s tím, před čím jsem doteď zavírala oči nebo do čeho se mi moc nechce, tak jako všichni ostatní.

Ale s jistotou mohu říct, že je nádherné (ale né bezbolestné Cool) objevovat a poznávat programy, které mě ovládají,  neboť v ten okamžik přestávají být omezeními a stávají se  schody, které vedou ke SVOBODĚ TĚLA, DUŠE I MYSLI A K ROVNOVÁZE BYTÍ TADY A TEĎ.

Takže pokud se chcete trošku podusit ve své vlastní šťávě, máte odvahu postavit se vlastním stínům  a začít režírovat svůj život, je čas zvednout telefon a objednat se na čísle 774991204 a můžeme začít....

Innocent Ráda vás provedu cestou, kterou Já už jsem prošla Innocent

V rámci mého dalšího osobního rozvoje  a propojování alternativních pohledů jsem v červnu 2018 dokončila dvouleté zájmové studiu psychologie pod vedením Jiřího Adamce - http://www.psychostudium.cz/