Něco málo o mně

Původní profesí jsem účetní – ekonom, ale čísla nebyla tím, co by mne lákalo a naplňovalo.

Reinkarnace, život po životě a tajemno bylo tím, co zaměstnávalo moji mysl – sem jsem utíkala od problémů všedních dnů  - osobních, zdravotních i pracovních. V roce 2006 jsem dostala možnost pracovat s lidmi s duševním onemocněním a můj život začal pomalu nabírat nový směr. Jeho každodenní  součástí se stala psychologie  a psychiatrie -  začala jsem se čím dál více ponořovat do hlubin vědomí a podvědomí,  pátrat po příčinách věcí, které se mi v životě děly.

Nejprve  jsem z toho byla zmatená, ale o to více mne to lákalo. Postupem času jsem přešla do vzdělávací agentury, kde jsem začala pracovat s nezaměstnanými. Tady jsem si uvědomila, že vnitřního klidu a pohody nedosáhnu  tím, že se budu snažit měnit své okolí  nebo čekat na „zázrak“,  který  vyřeší všechny mé starosti a problémy  za mě. Právě v  tomto momentě začal můj osobní proces léčení a uzdravování se.

Do života mi vstoupila energie Shambally , která mi pomohla najít cestu k sobě samé – do svého nitra. Uvědomila jsem si, že stejné přitahuje stejné, začala jsem se učit myslet pozitivně, naslouchat svému tělu a jeho signálům, stavět na první místo sama sebe, nesoudit  a nehledat chyby v ostatních, ale měnit sama sebe - svůj pohled na život! 

Začala jsem žít "svůj život" převzala jsem za něj odpovědnost a začaly se mi otevírat nové možnosti! Našla jsem ztracené sebevědomí a objevila svoji  schopnost pomáhat lidem hledat tu jejich cestu - CESTU SRDCE!!!

Ale to neznamená, že mám hotovo Smile každý den mi přicházejí nové a nové výzvy, jsem konfrontována s tím, před čím jsem doteď zavírala oči nebo do čeho se mi moc nechtělo, tak jako všichni ostatní.

Je nádherné objevovat a poznávat programy, které mě ovládají  neboť v ten okamžik přestávají být omezeními a stávají se  schody, které vedou ke SVOBODĚ TĚLA, DUŠE I MYSLI A K ROVNOVÁZE BYTÍ TADY A TEĎ.

V rámci mého dalšího osobního rozvoje  a propojování alternativních pohledů jsem v r. 2016 zahájila zájmové studiu psychologii pod vedením Jiřího Adamce - http://www.psychostudium.cz/