Kraniosakrální terapie

Kraniosakrální terapie je jemná neinvazivní terapie dotekem, vedoucí k hluboké relaxaci a rozpouštění psychických i fyzických bloků. 

Příznivě ovlivňuje a zepšuje funkci mozku a míchy, potažmo CNS (centrálního nervového systému) tím, že pomáhá rychleji a snadněji sublimovat (rozpouštět) negativní důsledky stresu. Celkově přispívá ke zlepšení zdraví a zvýšení imunity.

Aktivace a jemné rozpohybování klíčových míst (úponů, spojů a energetických center), spouští řetězce auto ozdravných a léčebných procesů a mechanismů v těle.

Osvědčuje se při:


Cena 750 Kč - doba ošetření cca 75 min.

      

 

Ošetření se skládá ze dvou částí. První je krátký rozhovor mezi terapeutem a klientem cca  5 minut, kdy vám popíši tuto technikou, místa na těle, kde se vás budu dotýkat a vysvětlím vám, podstatu kranio rytmu našeho těla.Samotná terapie pak již probíhá na lehátku v leže a beze slov - trvá 60-90 minut.

Klient zůstvává oblečený - proto doporučuji volnější obleční, aby nikde neškrtilo a netlačilo. Jemnými doteky dochází ke stimulaci a obnovení vašeho přirozeného kranio rytmu a uvolnění tlaku i přirozeného toku energií i tekutin ve vašem těle.

Průběžně a podle potřeby pracuji na vaší hlavě, trupu i končetinách.

Podstatou silného a téměř okamžitého účinku je hluboká relaxace, uvolnění vnitřního napětí a vyrovnání "tlaku tekutin okolo mozku a míchy" způsobené stresem, přetížením, úrazem, chronickou únavou nebo bolestivými emočními prožitky.

Uvolnění proto můžete vnímat téměř okamžitě.

Při chronických a dlouhodových potížích je uvolnění znatelné také již po první terapii, ale pro dlouhodobý efekt je nutno terapii dle závažnosti postižení opakovat.

Intenzitu opakování si určuje klient sám podle intenzit uvolnění - doporučené rozmezí je 1 - 4 týdnů, aby se uvolněný stav stal stavem trvalým.