Etikoterapie

Etikoterapie a Psychosomatika je pro mne spíše CESTA k propojení srdce a mysli (rozumu) a následnému pochopení, přijetí a odpoutání se Kiss

Tuto techniku, stejně jako všechny ostatní, které při své práci používám jsem si upravila a propojila s dalšími učeními, kterými jsem ve svém životě prošla. Její podatata spočívá v hledání příčin nemocí  v dlouhodobě potlačovaných pocitech a emocích.

Je to věda o „správném žití podle vesmírných zákonů“.

Etikoterapie říká, že nemoc je zdravá reakce těla na nezdravé (negativní ) myšlení. Proto nám, kromě jiných možností, i naše tělo může spolehlivě ukázat cestu k nalezení smyslu našeho žití. Když se projeví jakékoliv onemocnění, je to vždy už jeden z posledních, nejzoufalejších pokusů naší Duše nám sdělit, že potřebujeme změnit úhel pohledu na celý svůj život nebo přinejmenším na jeho část.

Hluboká nespokojenost na více úrovních života nám dokáže vzít veškerou sílu a samozřejmě tím pádem i radost ze života a vitalitu.

Všem zdravotním problémům předchází vždy plný pytel nezpracovaných negativních a bolestných emocí. Bolavé emoce vždy vznikají z nepochopených vztahů na všech úrovních: rodinných, partnerských, pracovních i sociálních.

Je důležité vědět, že příčinou každé negativní myšlenky, negativního slova a skutku je hluboká vnitřní bolest.Ta vzniká pocitem nepřijetí a absenc lásky a přijetí. Je potřeba si uvědomit, že tuto lásku si nemůžeme vynucovat od našich blízkých či partnerů, ale můžeme ji nalést sami v sobě - ve svém nitru.

Protože ten nejdůležitější vztah v našem životě je náš vztah k sobě samému!

Takže na začátku je vždy potřeba přezkoumat své sebevědomí, konfrontovat sám sebe s naprostou upřímností se všemi svými stíny, strachy i omezeními, které jsme si během života vytvořili. Podívat se na svůj život z nadhledu a uvědomit si, že vše je propojené. Přijmout sebe sama se vším, co ke mě patří

Smile s tím hezkým i s tím méně hezkým Smile

A začít měnit to, co mám ve své moci - opět se naučit radovat ze života a netrápit se věcmi, které změnit nelze a mohu je pouze přijmout, akceptovat a nalézt k nim postoj, který mi nebude ubližovat - to je to nejlepší vykročení na novou životní cestu.

Vše, co nám život přináší je pro nás "správné", jen to občas v tu danou chvíli tak nevypadá.

Někdy teprve přes bolestné životní zkušenosti jsme ochotni a zároveň i schopni změnit své negativní chování a myšlení.

Etikoterapie je pro mne medicínou 21 století - z metod, které jsem vyzkoušela, je to nejúčinnější, ale  zároveň i nejtěžší metoda uzdravení se, neboť je potřeba zpracovat potlačené pocity jako jsou závist, nenávist, křivda, zloba, lítost, strach a trápení, které jsme v sobě spoustu let potlačovali. 

Rychlost a způsob uzdravení si tak volí každý sám. Postupně příchází na to, že vztahy, které prožívá ve svém životě jsou pouze odrazem toho, co cítíme uvnitř a že jediná cesta k uzdravení  vede pouze skrze změnu našich postojů, myšlenek a náhledu na život.

Etikoterapie nás učí, jak se odpoutat od starých - už nefunkčních  programů, které jsme nevědomky převzali od svých rodičů, učitelů, přátel či kolegů a učí nás vytvořit programy nové - NAŠE VLASTNÍ - které nám budou ku prospěchu.


Mé pojetí ETIKOTERAPIE vychází z principů a knih MUDr. Hnízdila, MUDr. Vogeltanze a hlavně Valerije Sinelnikova - praktického psychoterapeuta, homeopata a autora jednoduchých a účinných psychologických metod.

Cena jednorázové hodinové konzultace 500 Kč

Cena hodinové konzultace při systematické práci na sobě 350 Kč

(Jedno sezení  max. 2 hod.)